Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!

Najnowszy projekt realizowany jest przez Fundację Challenge Europe przy wsparciu HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu, pt. „Aktywizacja? Podejmuję wyzwanie!” skierowany jest do osób bezrobotych, które ukończyły 29 lat. Projekt zakłada bezpłatne szkolenia:
– telemarketer
– księgowość I stopnia
– organizator ruchu turystycznego

W projekcie mogą wziąć udział osoby pełnosprawne i niepełnosprawne.

Starając się o zakwalifikowanie do udziału w projekcie należy uzupełnić dokumenty rekrutacyjne i złożyć je w Biurze Projektu wraz z wymaganymi załącznikami. Istnieje możliwość złożenia formularza osobiście w Biurze Projektu, za pośrednictwem kuriera, poczty lub w sposób elektroniczny. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu http://www.bezplatneszkolenia.com.pl/aktywizacja-podejmuje-wyzwanie/.

Terminy rekrutacji są następujące:

  • I edycja – rekrutacja w listopadzie 2016 r.
  • II edycja – rekrutacja we wrześniu 2017 r.

Projekt skierowany jest do 60 osób (36 K, 24 M) powyżej 29 r. życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są bezrobotne lub bierne zawodowo w tym zarejestrowane w Powiatowym lub Miejskim Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne zamieszkujące wg. KC na terenie woj. świętokrzyskiego.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE: