formularz – Adapter

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Data urodzenia (format: rrrr-mm-dd)

  Adres zamieszkania

  Adres zameldowania

  Status

  zarejestrowany w Urzędzie pracybierny zawodowo, niepracujący

  Okres zarejestrowania w Urzędzie pracy

  1-3 miesiące4-6 miesiące7-12 miesiące>12 miesięcy

  Stopień niepełnosprawności
  TAKNIE

  Wykształcenie
  podstawowegimnazjalnezawodoweśredniewyższe

  Jestem osobą sprawującą opiekę nad osobą zależną oraz powracającą na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki
  taknie

  Wybieram szkolenie (należy zaznaczyć TYLKO jedno)

  BrukarzHydraulik