Formularz – spotkanie

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu (bez przerw i myślników, bez 0 na początku)

  Data urodzenia (format: rrrr-mm-dd)

  Adres zamieszkania

  Jestem

  i należę do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

  osoba długotrwale bezrobotna (tj. nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)osoba w wieku 50 lat i więcejkobietaosoba z niepełnosprawnościamiosoba o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem maksymalnie średnim)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).