Komputer bez strachu i tajemnic – wsparcie rozwoju kompetencji TIK

AktualnościO projekcieUczestnicyFormy wsparciaRekrutacja/DokumentyKontakt

[8.05.2018]

Od 8.05.2018 r. rozpoczynamy rekrutację do projektu „Komputer bez strachu i tajemnic – wsparcie rozwoju kompetencji TIK”.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie zamieszczony w zakładce Rekrutacja/Dokumenty.

 

Projekt „Komputer bez strachu i tajemnic – wsparcie rozwoju kompetencji TIK” nr: RPSW.08.04.03-26-0007/17 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 08.04.03 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany przez Project HUB Sp. z o.o. (Lider Projektu) oraz HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik (Partner Projektu).

Głównym celem projektu nabycie kwalifikacji ECDL Profile przez min. 90% ze 120 osób (70K+50M) o niskich kwalifikacjach; w wieku produkcyjnym (które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 25 lat); uczących się, pracujących lub zamieszkujących w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. w mieście Kielce lub następujących gmin powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk.

 

W ramach projektu gwarantujemy:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do nauki zagadnień związanych z technikami ICT,
 • catering,
 • bezpłatny egzamin potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Wartość Projektu: 404 775,00 PLN . Dofinansowanie Projektu z UE: 364 297,50 PLN

Czas trwania projektu: 01.04.208 – 31.03.2019

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby, które spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • są osobami powyżej 25 roku życia (osoby które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 25 lat),
 • uczą się, pracują lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. w mieście Kielce lub następujących gmin powiatu kieleckiego: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka Nowiny, Strawczyn i Zagnańsk
 • posiadają niskie kwalifikacje (tj. osoby z wykształceniem maksymalnie podnagimnazjalnym),
 • są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w zakresie technik ICT (Technologii Informacyjno- Komunikacyjnych)
 • nie korzystają z tego samego typu wsparcia w innych projektach współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt przewiduje również udział osób posiadających niepełnosprawność.

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 120
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 120
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 120
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 60
 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu: 108
 • Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje
  po opuszczeniu programu: 108
 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje
  po opuszczeniu programu: 54

Wsparcie w ramach projektu:

 • Kurs komputerowy przygotowujący do zdania certyfikowanego egzaminu ECDL- kurs trwający 110 h dydaktycznych, poprzedzony weryfikacją poziomu kompetencji komputerowych zakwalifikowanego uczestnika (tj. testem kompetencji cyfrowych). Szkolenie przy użyciu komputera obejmować będzie następujące moduły: Podstawy pracy z komputerem, Podstawy pracy w sieci, Przetwarzanie tekstów, Arkusze kalkulacyjne, IT Security, Rozwiązywanie problemów.
 • Egzamin ECDL Profile DIGCOMP – egzamin zewnętrzny, przeprowadzany przez akredytowany podmiot
  z zakresu nabycia kwalifikacji komputerowych według standardów kwalifikacji cyfrowych ECDL.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

Lider Projektu: Project HUB Sp. z o.o.

Partner Projektu: HDA – Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu Hubert Durlik

Biuro projektu: Al. IX Wieków Kielc 6/8 (I piętro), 25-516 Kielce

 

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Hubert Durlik, tel.: 501 641 959

Kierownik projektu: Marta Strzelczyk, tel.: 782 445 263