Lubelska Akademia Aktywności Zawodowej

 

AktualnościO projekcieRekrutacjaKontakt

Informujemy, iż niedługo rozpocznie się realizacja projektu pn. „Lubelska Akademia Aktywności Zawodowej” ,  którego celem jest wzrost zdolności do zatrudnienie wśród 50 osób w tym:

 1. osoby w wieku 30 roku życia – bezrobotne,, zarejestrowane w Urzędzie Pracy z nadanym I bądź II profilem pomocy oraz bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące do co najmniej jednej z grup:
  – osoby powyżej 50 roku życia,
  – osoby z niepełnosprawnościami,
  – osoby długotrwale bezrobotne.
 2. rolnicy w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowane w PUP/MUP jako osoby bezrobotne w terenu województwa lubelskiego, posiadające niskie kwalifikacje (do ISCED 3 włącznie), prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa.

Projekt realizowany jest przez Fundację Challenge Europe w partnerstwie HDA -CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK.

 

Serdecznie zapraszamy do monitorowania strony internetowej projektu.

 

Fundacja realizuje projekt p.n.: „Lubelska Akademia Aktywności Zawodowej” zaprasza do udziału:

 1. osoby w wieku 30 roku życia – bezrobotne,, zarejestrowane w Urzędzie Pracy z nadanym I bądź II profilem pomocy oraz bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące do co najmniej jednej z grup:
 2. osoby powyżej 50 roku życia,
 3. osoby z niepełno sprawnościami,
 4. osoby długotrwale bezrobotne.
 5. rolników w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne w terenu województwa lubelskiego, posiadające niskie kwalifikacje (do ISCED 3 włącznie), prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść z rolnictwa.

Wartość projektu: 716 838,87 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 609 313,03 zł

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zdolności do zatrudnienia do IX 2018r. 50 mieszkańców województwa lubelskiego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez następujące działania:

 • poradnictwo zawodowe wraz utworzeniem Indywidualnego Planu działania (IPD) i pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych uczestnika projektu
 • organizacja szkoleń prowadzących do nabycia kwalifikacji zawodowych, w tym:

Szkolenie I – Opiekun osób starszych z certyfikatem ,

Szkolenie II – Kurs Księgowości I stopnia

Szkolenie III – Tester oprogramowania z certyfikatem ISTQB Fundation Level.

 • 3 miesięczne płatne staże zawodowe,

Uczestnikami projektu mogą być osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym:
1. osoby w wieku 30 roku życia – bezrobotne,, zarejestrowane w Urzędzie Pracy z nadanym I bądź II profilem pomocy oraz bierne zawodowo, zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego, należące do co najmniej jednej z grup:

 1. osoby powyżej 50 roku życia,
 2. osoby z niepełno sprawnościami,
 3. osoby długotrwale bezrobotne.
 4. rolników w wieku powyżej 30 roku życia, zarejestrowanych w PUP/MUP jako osoby bezrobotne
  w terenu województwa lubelskiego, posiadające niskie kwalifikacje (do ISCED 3 włącznie), prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych, zamierzających odejść
  z rolnictwa.

Nasi specjaliści pomogą Ci stworzyć indywidualną ścieżkę kariery, a także znaleźć pracę. Dzięki szkoleniu zdobędziesz nowe kwalifikacje, a podczas stażu doświadczenie zawodowe. Udział w projekcie jest bezpłatny. Ponadto oferujemy zwrot kosztów dojazdu i stypendium szkoleniowe oraz stażowe.

Lista dokumentów rekrutacyjnych do pobrania już wkrótce!

Szczegółowe informacje i zapisy:

– w biurze projektu

– Fundacja Challenge Europe

– za pośrednictwem poczty elektronicznej: lubelska_akademia@fundacjachallenge.org

Liczba miejsc ograniczona. Serdecznie Zapraszamy.