Jestem poliglotą – znam języki obce

AktualnościO projekcieUczestnicyFormy wsparciaRekrutacja/DokumentyFormularz zgłoszeniowyKontakt

Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu, osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z nami oraz uzupełniania dokumentów rekrutacyjnych.

Projekt realizowany w okresie 01.02.2018 r. – 31.03.2019 r.

Projekt „Jestem poliglotą – znam języki obce!” realizowany jest przez Fundację Challenge Europe w partnerstwie z International House Elżbieta Wojsa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.04 Kształcenie ustawiczne osób dorosłych, Poddziałanie 8.04.03 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT
Projekt realizowany na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego pełniącym rolę Instytucji Zarządzającej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 506 058,60 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 455 452,74 zł

 

 

Do udziału w projekcie zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące wsparcia oferowanego w ramach projektu i spełniające poniższe kryteria:
• w wieku powyżej 25 roku życia
• mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie Kielc lub jednej z gmin ościennych: Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Górno, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk
• z niskimi kwalifikacjami (wykształcenie maksymalnie średnie)

W tym w szczególności osoby:
• powyżej 50 roku życia,
• z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym
• niepełnosprawne
• bezrobotne i bierne zawodowo
• sprawujące opiekę nad dzieckiem/osobą zależną

Podnieś swoje umiejętności językowe otrzymując wsparcie w postaci bezpłatnych szkoleń:
• język angielski – poziom A1 + A2, B1 + B2 z certyfikatem TELC
• język niemiecki – poziom A1 + A2 z certyfikatem TELC
• język francuski – poziom A1 + A2, z certyfikatem DELF

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z nami.

Dokumenty rekrutacyjne:

 

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Numer telefonu

  Data urodzenia

  Adres zamieszkania

  Adres zameldowania

  Stopień niepełnosprawności
  TAKNIE

  Wykształcenie
  podstawowegimnazjalnezawodoweśrednie

  Sprawuję opiekę nad dzieckiem/osobą zależną
  TAKNIE

  Wybieram szkolenie (należy zaznaczyć TYLKO jedno)

  językowe - angielski, niemiecki, francuskikomputerowe - różnego rodzaju stopnie zaawansowania

  Fundacja Challenge Europe,

  al. IX Wieków Kielc 6/17 (II piętro, budynek Becher Platinum, wejście od ul. Cichej)

  25-516 Kielce,

  tel. 41 242 69 00, 515 445 276,

  e-mail: poliglota@fundacjachallenge.org

  Biuro projektu czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.