Rozwój KOFu- moim sukcesem

AktualnościO projekcieUczestnicyFormy wsparciaRekrutacja/DokumentyKontakt

[20.12.2017] Ogłoszenie w sprawie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia pn. „Pracownik administracyjno biurowy ze znajomością programu AUTO CAD z certyfikatem Autodesk”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[20.12.2017] Ogłoszenie w sprawie zapytania ofertowego na wynajem sali do przeprowadzenia szkolenia zawodowego pn. „Administrator baz danych + certyfikat ECCC”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[20.12.2017] Ogłoszenie w sprawie zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkolenia pn. „Administrator baz danych + certyfikat ECCC”. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[18.12.2017] Ogłoszenie w sprawie zapytania ofertowego o wynajem sal do przeprowadzenia poradnictwa zawodowego grupowego. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[18.12.2017] Ogłoszenie w sprawie zapytania ofertowego w konsultacji grupowych z uczestnikami projektu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[6.12.2017] Ogłoszenie

Informujemy, że rekrutacja do II edycji projektu „Rozwój KOFu – moim sukcesem” zostaje zakończona w dn. 06.12.2017 z powodu wyczerpania przewidzianej liczby miejsc.


[29.11.2017] Ogłoszenie w sprawie zapytania ofertowego w konsultacji indywidualnych z uczestnikami projektu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[29.11.2017] Ogłoszenie w sprawie zapytania ofertowego w sprawie wynajmu sal do przeprowadzenia poradnictwa zawodowego indywidualnego dla Uczestników Projektu. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[3.10.2017] Ogłoszenie – poszukujemy do współpracy agencji zatrudnienia do realizacji pośrednictwo pracy dla uczestników projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[19.09.2017] Ogłoszenie – zapytanie na realizację szkoleń BHP przed rozpoczęciem  staży zawodowych dla 80 uczestników projektu

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[19.09.2017] Ogłoszenie – zapytanie na przeprowadzenie badań lekarskich w zakresie medycyny pracy oraz wydania orzeczeń lekarskich dla 80 Uczestników Projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[19.09.2017] Ogłoszenie – zapytanie na  3 miesięczne ubezpieczenie NNW dla 80 uczestników projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[08.08.2017] Ogłoszenie – przeprowadzenie przez wykonawcę/wykonawców szkolenia „Księgowość” oraz „Pracownik administracyjno biurowy ze znajomością programu AUTO CAD z certyfikatem Autodesk”

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[08.08.2017] Ogłoszenie – przeprowadzenie szkolenia – administrator baz danych

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[03.07.2017] Ogłoszenie – przeprowadzenie szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[03.07.2017] Ogłoszenie – wynajem sali

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[03.07.2017] Ogłoszenie – catering

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[14.06.2017] Ogłoszenie – doradztwo grupowe

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o poszukiwaniu do współpracy doradców zawodowych.


[14.06.2017] Ogłoszenie – wynajem sali

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[6.06.2017] Ogłoszenie – poszukiwanie doradców zawodowych do współpracy

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


[6.06.2017] Ogłoszenie – wynajem sal do przeprowadzenia poradnictwa zawodowego indywidualnego

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia.


Rozpoczęliśmy rekrutację do projektu, osoby zainteresowane zapraszamy do kontaku z nami oraz uzupełniania dokumentów rekrutacyjnych.

Okres realizacji projektu: 2017-04-01 – 2018-07-31
Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat Kielce, gmina Kielce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Zagnańsk), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Strawczyn), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Sitkówka-Nowiny), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Piekoszów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Morawica), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Miedziana Góra), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Masłów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Górno), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Daleszyce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chmielnik), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chęciny).

 

Celem proj. jest wzrost zdolności do zatrudnienia wśród 80 os.(48K,32M) w wieku pow.29 r. ż, znajduj. się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj.64os (38K,26M)bezrobotnych w tym zarejestrow. w PUP/MUP, oraz 16os. (10K,6M)biernych zaw. zam. wg. KC na terenie KOF(woj. świętokrz.) poprzez realiz. indywidual. spot. z doradcą zaw. w tym utworzenie IPD,grupowego poradnictwa. zaw., szkol. zaw., staży oraz pośrednictwo pracy w okresie od IV 2016 r. do VII 2018 r.

 

Nazwa beneficjenta: HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK

 

Partnerzy:  „FORECAST CONSULTING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

Grupę docelową zg z SzOOP RPO WŚ 2014-202 i REG. Konkursu stanowi 80os.(48K/32M) pozostających bez pracy wyłącznie powyżej 29r. ż.,które uczą się lub zamieszkują na terenie KOF w WŚ w roz. przepisów KC,znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy,które są bezrobotne,poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) lub bierne zaw. w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne,należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii: – os. po 50 roku życia, – kobiety, -os. z niepełnospr., – os. długotrw. bezrobotne, -os. z niskimi kwalifikacjami, -osoby sprawujące opiekę nad os. zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. W przypadku os. zarejestrowanych jako bezrobotne grupę docelową stanowią jedynie os.,dla których ustalono1 lub 2profil pomocy

Formy wsparcia
 1. Identyfikacja potrzeb os. pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoz. potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zaw. w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania.
 2. Poradnictwo zawodowe- grupowe
 3. Szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Propozycje szkoleń: SPAWACZ MAG 135(144h,ok 6-8 h /dzień, MASAŻYSTA(116h,ok 6-8 h /dzień, TESTER OPROGRAMOWANIA(116h,ok 6-8 h /dzień, SZKOLENIA OTWARTE(ok 150h;ok 6-8 h /dzień,
 4. Staże zawodowe w ramach projektu będą powiązane ze szkoleniami w ramach projektu lub posiadanymi już przez UP kwalifikacjami. Będą trwały przez okres 3 m-cy dla każdego UP. Staż odbywa się na podstawie umowy 3 stron:Projektodawcy z pracodawcą i UP:8h/dzień, pn-pt (40h/tyg),dla ON: 7h/dzień, pn-pt (35h/tyg) zg. z programem stażu i harmonogramem.
 5. Pośrednictwo pracy
 6. Dodatkowo:
 • Refundacja kosztów dojazdu UP
 • catering w czasie przeprowadzenie poradnictwa
 • stypendium szkoleniowe dla uczestników  6,65zł/h)
 • wypłata stypendium stażowego dla uczestników stażu zawodowego  2000 zł x 3 mce)
 • badania lekarskie UP przed rozpoczęciem stażu zawodowego
 • ubezpieczenia NNW UP na okres realizacji staży zawodowych (polisa)
 • szkolenia BHP UP przed rozpoczęciem staży zawodowych
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekunów stażystów

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z nami.

Dokumenty rekrutacyjne:

formularz rekrutacyjny Rozwój KOF-u

regulamin projektu Rozwój KOF

 

Inne dokumenty:

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu

Zasady ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu

HDA-CENTRUM SZKOLENIA, DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU Hubert Durlik


Biuro:
al. IX Wieków Kielc 6/8 (I piętro), wejście od ul. Cichej
25-516 Kielce
tel. 501 641 959