Twoja szansa zawodowa

AKTUALNOŚCIO PROJEKCIEUCZESTNICYFORMY WSPARCIAREKRUTACJA/DOKUMENTYHARMONOGRAMY

 

Projekt: „Twoja szansa zawodowa”

Nr projektu: FEPK.07.04-IP.01-0028/23

Wartość Projektu: 878 653,10 PLN

Dofinansowanie Projektu z UE: 790 787,79 PLN

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 30.06.2025

 

 

HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK wraz z partnerem TOP FOCUS Tomasz Krzyżański rozpoczęli projekt „Twoja szansa zawodowa” realizowany w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 PRIORYTET 7/ FEPK.07 Działanie 7.4 Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących, oraz odchodzących z rolnictwa.

CEL

Głównym celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 140  osób dorosłych, w tym osób z niepełnosprawnością,  zatrudnionych na podstawie umów krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubogich pracujących oraz odchodzących z rolnictwa, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego.

 

Grupę docelową stanowią osoby dorosłe (od 18r.ż), zatrudnione na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych, ubodzy pracujący i osoby odchodzące z rolnictwa, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC.

 

 

WSPARCIE

Działania:

 • Identyfikacja potrzeb – dla 100% uczestników
 • Szkolenia – dla 100% uczestników
 • Grupowe poradnictwo zawodowe – dla 25% uczestników

 

KRYTERIA REKRUTACJI:

OBLIGATORYJNE:

 • osoba dorosła
 • pracująca/ ucząca się/zamieszkująca w województwie podkarpackim
 • zatrudniona na umowie krótkoterminowej/cywilnoprawnej/ubogiej pracującej/odchodzącej z rolnictwa
 • nieotrzymująca wsparcia jednocześnie w więcej niż 1 projekcie z zakresu aktywizacji społeczno – zawodowej

PREMIUJĄCE

 • kobiety
 • osoby w wieku 55+
 • osoby z niepełnosprawnością
 • osoby pracujące, które zamieszkują:
 • obszar miast średnich tracących funkcje społecznogospodarcze, (Przemyśl, Sanok, Jasło, Jarosław, Mielec, Krosno, Dębica, Nisko, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przeworsk
 • obszar objęty Programem Strategicznym Rozwoju Bieszczad (Czarna, Lutowiska
  i Ustrzyki Dolne – w powiecie bieszczadzkim, Baligród, Cisna, Lesko, Olszanica, Solina z s. w Polańczyku – w powiecie leskim, Komańcza, Tyrawa Wołoska, Zagórz – w powiecie sanockim, Bircza – w powiecie przemyskim)
 • obszar objęty Programem dla Rozwoju Roztocza (Miasto i Gmina Cieszanów, Gmina Horyniec-Zdrój, Miasto i Gmina Narol, Gmina Lubaczów, Miasto Lubaczów)
 • obszar objęty Inicjatywą Czwórmiast (gmina i miasto Nisko, miasto Stalowa Wola
  i miasto Tarnobrzeg).

 

 

W projekcie dla Uczestników przewidziano wsparcie w postaci:

– zwrotu kosztów dojazdu

– zwrotu kosztów związanych z opieką nad dzieckiem lub osobą zależną

– stypendia szkoleniowe.

 

 

Koszt usług szkoleniowych  (odpłatność do uczestniczek/ów projektu– 200,00 PLN)

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Twoja szansa zawodowa”

BIURO PROJEKTU

Ul. Kopernika 1

35-959 Rzeszów

TSZ_HDA_formularz rekrutacyjny

TSZ_HDA_regulamin rekrutacji