Praca-Kariera-Sukces

AktualnościO projekcieUczestnicyFormy wsparciaRekrutacja/DokumentyKontakt

 

OOkres realizacji projektu: 2017-07-01 – 2018-04-30

Obszar realizacji projektu: (województwo świętokrzyskie, powiat Kielce, gmina Kielce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Zagnańsk), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Strawczyn), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Sitkówka-Nowiny), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Piekoszów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Morawica), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Miedziana Góra), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Masłów), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Górno), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Daleszyce), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chmielnik), (województwo świętokrzyskie, powiat kielecki, gmina Chęciny).

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia zatrudnienia wśród 60 osób (36 K, 24 M) w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. 12 osób (8 K, 4 M) biernych zawodowo, 48 osób (28 K, 20 M) bezrobotnych w tym 8 osób (4 K, 4 M) długotrwale bezrobotnych dla których ustalono I lub II profil pomocy w tym zarejestrowanych w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne oraz należące do min. jednej z grup: osoby niepełnosprawne 12 osób (8 K, 4 M), 5 osób (3 K, 2 M) w wieku 50+, 24 osoby (14 K, 10 M) o niskich kwalifikacjach (wyłącznie osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym), zamieszkałych według KC na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez realizację indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, w tym utworzenie IPD, poradnictwo zawodowe grupowe, szkolenia zawodowe,  staże oraz pośrednictwo pracy w okresie od 07.2017 r. do 04.2018 r.

Wartość projektu: 969 552,10 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 921 074,49 zł

Nazwa beneficjenta: FUNDACJA CHALLENGE EUROPE

Partnerzy:  HDA-CENTRUM SZKOLENIA,DORADZTWA FINANSOWEGO I BIZNESU HUBERT DURLIK

 

Grupę docelową zgodnie z SzOOP RPO WŚ 2014-202 i REG. Konkursu stanowi 60 osób (36K/24M) pozostających bez zatrudnienia, wyłącznie powyżej 29r. ż., które uczą się lub zamieszkują na terenie Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego w rozumieniu przepisów KC, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są bierne zawodowo, bezrobotne, w tym zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie Pracy jako bezrobotne, należące co najmniej do jednej z poniższych kategorii: osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną oraz powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki. W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne grupę docelową stanowią jedynie osoby, dla których ustalono I lub II profil pomocy.

Formy wsparcia

 1. Identyfikacja potrzeb os. pozostających bez zatrudnienia oraz diagnoz. potrzeb szkoleniowych i możliwości doskonalenia zaw. w regionie poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działania.
 2. Poradnictwo zawodowe- grupowe
 3. Szkolenia prowadzące do podniesienia kwalifikacji zawodowych. Propozycje szkoleń: KSIĘGOWOŚĆ I ST. (120h,ok 6-8 h /dzień), TESTER OPROGRAMOWANIA (116h,ok 6-8 h /dzień), SZKOLENIA OTWARTE (ok 150h;ok 6-8 h /dzień).
 4. Staże zawodowe w ramach projektu będą powiązane ze szkoleniami w ramach projektu lub posiadanymi już przez UP kwalifikacjami. Będą trwały przez okres 3 m-cy dla każdego UP. 8h/dzień, pn-pt (40h/tyg),dla ON: 7h/dzień, pn-pt (35h/tyg) zg. z programem stażu i harmonogramem.
 5. Pośrednictwo pracy
 6. Dodatkowo:
 • Refundacja kosztów dojazdu UP
 • catering w czasie przeprowadzenia szkoleń
 • stypendium szkoleniowe dla uczestników  6,64zł/h)
 • wypłata stypendium stażowego dla uczestników stażu zawodowego  1600 zł x 3 miesiące)
 • badania lekarskie UP przed rozpoczęciem stażu zawodowego
 • ubezpieczenia NNW UP na okres realizacji staży zawodowych (polisa)
 • szkolenia BHP UP przed rozpoczęciem staży zawodowych
 • dodatek do wynagrodzenia dla opiekunów stażystów

 

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU!!!

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z nami.

Dokumenty rekrutacyjne:

formularz rekrutacyjny

 

FUNDACJA CHALLENGE EUROPE


Biuro:
al. IX Wieków Kielc 6/8 (I piętro), wejście od ul. Cichej
25-516 Kielce
tel. 515 445 276, 41 242 69 00

e-mail: praca-kariera@fundacjachallenge.org